Nasa preporuka

Trska za ograde

Indjija, Alekse Santica 30 | 063 81 16 142

Inđija
Kralja Petra prvog Karađorđevića 113
07,30 - 16 , subotom 08,00 - 12,00

Tehnički pregled PAVIĆ MNB

Tehnički pregled, registracija vozila

- Tehnički pregled

- Registracija vozila

- Izdavanje registracione nalepnice

- Uplatno mesto za plaćanje svih računa

- Međunarodne vozačke dozvole

- Međunarodna ovlašćenja

- Pomoć na putu AMS