Nasa preporuka

Trska za ograde

Indjija, Alekse Santica 30 | 063 81 16 142

Vojvode Putnika 12 b
Inđija
Ana Nebesni
07 - 15

Srem OZZ

Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” iz Inđije bavi se proizvodnjom ratarskih kultura: pšenica, kukuruz, suncokret, ječam, soja i šećerna repa. Pored ratarske i stočarske proizvodnje Zadruga pruža usluge iz domena skladištenja žitarica i kukuruza.

Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” iz Inđije osnovana je sada već davne 1946 godine i to kao Seljačka radna zadruga “Udarnik”. Tokom svoje duge istorije naziv firme je menjan nekoliko puta. Naziv “Srem” se prvi put pojavljuje 1953 godine i to kao Seljačka radna zadruga “Srem”. U godinama i decenijama koje slede nekoliko puta dolazi do promene oblika organizovanja da bi 2003 godine formirana Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” koja i danas postoji u tom obliku. Ono što je bilo konstantno tokom čitavog perioda postojanja je da se osnovna delatnost nije menjala, to je bila i ostala primarna poljoprivredna proizvodnja. Ta proizvodnja se ogleda u osnovnim ratarskim kulturama: pšenici, kukuruzu, suncokretu, ječmu, soji i šećernoj repi. Pored ratarske proizvodnje bitan element zadruge bila je i stočarska proizvodnja koja se ranije ogledala u gajenju krupne stoke a danas u ovčarskoj proizvodnji. Pored ratarske i stočarske proizvodnje Zadruga pruža usluge iz domena skladištenja žitarica i kukuruza pod izuzetno povoljnim uslovima. Zadruga takodje obezbedjuje svojim kooperantima kompletan repromaterijal – mineralna djubriva, semena i sredstva za zaštitu bilja zatim mašinske usluge kao i garantovan otkup poljoprivrednih proizvoda svojih kooperanata. Savremeni uslovi poslovanja nameću i potrebu za stalnim promenama u poslovanju tako da se Zadruga sve više okreće mašinskim uslugama iz oblasti poljoprivrede koje pruža pre svega svojim kooperantima kao i drugim zainteresovanim subjektima. Zadruga poseduje potpuno novu mehanizaciju koja je nabavljena u poslednje tri godine. Klimatske promene naročite izražene u poslednjoj deceniji stvaraju potrebu za kontrolisanom proizvodnjom. Kako Zadruga prati trendove u savremenoj poljoprivredi, 2016 godine formirano je odeljenje plasteničke proizvodnje. Zadruga poseduje četiri plastenika površine 2000 kvadratnih metara gde se u strogo kontrolisanim uslovima proizvodi najkvalitetnije povrće koje se u najkraćem roku dostavlja našim kupcima. Vizija Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” je da postane glavna pokretačka snaga koja malim poljoprivrednicima omogućava da povećaju konkurentnost proizvodnje i poboljšaju svoj ekonomski, socijalni i ukupan društveni položaj i doprinos održivom razvoju poljoprivrede u Srbiji.

USLUGE

Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” iz Inđije svojim kooperantima i svim zainteresovanim subjektima nudi kompletne mašinske usluge iz oblasti ratarske proizvodnje. Zadruga svojim uslugama zaokružuje čitav proizvodni ciklus od osnovne obrade zemljišta, preko djubrenja, predsetvene pripreme preko setve svih ratarskih kultura zatim medjuredne obrade, zaštite pa do žetve. Zadruga nudi i mogućnost transporta dvoosovinskom prikolicom nosivosti 8 tona kao i uslugu utovara telehendlerom. Za one koji se bave stočarskom proizvodnjom Zadruga pruža usluge kosidbe lucerke kao i siliranje silažnim kombajnom. Mehanizacija koju Zadruga poseduje je potpuno obnovljena u prethodnim godinama, tako da je sada prosečna starost naše mehanizacije 5 godina. U našem mašinskom parku su teški i srednji traktori marke “Deutz Fahr”, kombajni “Deutz Fahr” i “Klas”, plugovi obrtači marke “Gregoire Besson”, rasipač mineralnog djubriva Ferti, traktori marke Belarus, prskalica AGS, sejalice Kuhn i drugo. Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” iz Inđije svojim kooperantima ostavlja mogućnost izbora načina plaćanja usluga. Plaćanje se može obaviti na blagajni Zadruge po obavljanju usluge ili putem robnog razduživanja po skidanju useva. Treba naglasiti da su kooperanti potpuno slobodni u izboru načina plaćanja.

STOČARSTVO

Stočarstvo u Opštoj Zemljoradničkoj zadruzi „Srem“ iz Inđije datira od njenog osnivanja tačnije od 1946 godine. U to vreme Zadruga se bavila govedarstvom i svinjarstvom. Od 1985. godine Zadruga se bavila živinarstvom teške linije i proizvodnjom jednodnevnih pilića. Ovčarska proizvodnja koja je i danas zastupljena u Zadruzi započeta je 2009 godine. Na samom početku stado je brojalo 14 ovaca i jednog ovna rase Vinterberg. Svake naredne godine stado je uvećavano delom reprodukcijom a delom kupovinom od drugih proizvodjača. Već na samom početku je u prvom planu bio kvalitet koji je postizan strogom selekcijom i dodatnom kupovinom kvalitetnog priplodnog materijala. Od 2015 godine prateći promene na tržištu Zadruga je počela sa procesom matičenja stada. Program matičenja u kombinaciji sa dobro izbalansiranom ishranom i adekvatnim smeštajem još više doprinosi povećanju kvaliteta stada. Kvalitet nije nešto što se podrazumeva samo po sebi već se na njemu mora konstantno raditi i unapredjivati. Zadruga je i ove godine kao i svake prethodne svoje stado uvećala sa priplodnim materijalom koji svoje korene vuče iz Nemačke odakle potiče i rasa Vinterberg. Ono što sa ponosom ističemo je da Zadruga ima svoj kukuruz, pšenicu, suncokret, detelinu, seno a pravimo i svoju silažu. Na taj način sva hrana je sa naših polja i strogo kontrolisana. Zadruga ima i svoje pašnjake na kojima se ovce napasaju. Stado je kompletno obuhvaćeno obaveznim programom mera vakcinacije, revakcinacije i vadjenja krvi na godišnjem nivou. Opšta Zemljoradnička zadruga „Srem“ iz Inđije sada je jedan od vodećih proizvodjača ovaca rase Vinterberg. Naše stado sada broji 350 rasnih ovaca rase Vinterberg. Proizveden kvalitetni priplodni materijal našao je svoje mesto u poljoprivrednim gazdinstvima širom Srbije. Ono što često ističemo je da mi svoje kupce ne tražimo već oni pronalaze nas. O kvalitetu dovoljno govori podatak da se naši kupci kao po običaju vraćaju ponovo kod nas da uvećaju i obnove svoje stada. Pored kvalitetnog priplodnog materijala svaki naš kupac dobija i stručnu pomoć i savet u vezi ishrane, smeštaja i matičenja. Sve zainteresovane proizvodjače pozivamo da nas posete i sami se uvere u kvalitet našeg stada.

POVRTARSTVO

Odeljenje plasteničke proizvodnje povrća novijeg je datuma u Opštoj Zemljoradničkoj zadruzi “Srem” s obzirom da je formirano 2016 godine. Klimatske promene naročito izražene u poslednjoj deceniji dovele su do potrebe za formiranjem ovakvog odeljenja kao i želja da se sa ekstenzivne predje na intenzivnu proizvodnju. Opšta Zemljoradnička zadruga “Srem” iz Indjije trenutno poseduje četiri plastenika koja zauzimaju ukupnu površinu od 2.000 m2. Plastenici su moderni sa pocinkovanom konstrukcijama i najkvalitetnijom duplom PE folijiom. U našim plastenicima postoje optimalni uslovi za gajenje povrća. Tu je sistem za navodnjavanje kap po kap, zaštitna mreža i što je posebno važno, omogućeno je dobro bočno provetravanje. U proizvodnji akcenat je na kvalitetu, tim naših mladih stručnjaka vodi računa o svakom aspektu proizvodnje počev od najkvalitetnijeg rasada, malčiranja zemljišta, zaštite, prihrane i navodnjavanja biljaka. Stalni nadzor i posvećenost našeg stručnog tima doprinosi visokom kvalitetu naših proizvoda. U strukturi naših proizvoda zastupljen je pre svega paradajz i sve vrste paprike dok od jesenjih kultura tu je pre svega zelena salata zatim karfiol i mladi luk. Za kratko vreme postali smo prepoznatljivi pre svega po zdravom i kvalitetnom povrću koje za kratko vreme stiže do naših kupaca putem našeg maloprodajnog objekta, zatim putem gradske pijace kao i kroz mrežu naših poslovnih saradnika. Ukoliko želite da nas posetite ili imate želju za ostvarivanjem poslovne saradnje slobodno nas kontaktirajte.